آخرین اخبار : 

نوامبر 2017

سوالات مصاحبه استخدامی وزارت بهداشت (آمادگی فروردین 97 )

سوالات مصاحبه استخدامی وزارت بهداشت (آمادگی فروردین 97 ) بخش سوالات مصاحبه : شامل نمونه سوالات زیر: ۱٫احکام ۲۸۲ سوال با جواب ۲٫آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب ۳٫ آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب ۴٫ آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  ...

سوالات مصاحبه استخدامی علوم پزشکی (آپدیت فروردین 97 )

سوالات مصاحبه استخدامی علوم پزشکی (آپدیت فروردین 97 ) بخش سوالات مصاحبه : شامل نمونه سوالات زیر: ۱٫احکام ۲۸۲ سوال با جواب ۲٫آشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب ۳٫ آشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب ۴٫ آشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹  ...