آخرین اخبار : 

نوامبر 2017

سوالات استخدامی وزارت بهداشت (آزمون جمعه 1/10/1396 )

سوالات استخدامی وزارت بهداشت (آزمون جمعه 1/10/1396 ),سوالات استخدامی وزارت بهداشت (آزمون جمعه 1396/10/01 )   سوالات تخصصی استخدامی علوم پزشکی با جواب (جهت آمادگی آزمون 96 ) ,سوالات استخدامی پزشک متخصص پزشکی هسته ای کد شغل ۳۳۹۰ (علوم پزشکی ۹۶) ...

سوالات تخصصی استخدامی علوم پزشکی با جواب (جهت آمادگی آزمون 96 )

,سوالات استخدامی پزشک متخصص پزشکی هسته ای کد شغل ۳۳۹۰ (علوم پزشکی ۹۶) ,سوالات استخدامی پزشک متخصص پوست کد شغل ۳۳۸۹ (علوم پزشکی ۹۶) ,سوالات استخدامی پزشک متخصص بیماریهای پوست کد شغل ۳۳۸۵ (علوم پزشکی ۹۶) ,سوالات استخدامی ...