آخرین اخبار : 

سوالات تخصصی استخدامی علوم پزشکی با جواب (جهت آمادگی آزمون 96 )

 1. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص پزشکی هسته ای کد شغل ۳۳۹۰ (علوم پزشکی ۹۶)

 2. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص پوست کد شغل ۳۳۸۹ (علوم پزشکی ۹۶)

 3. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص بیماریهای پوست کد شغل ۳۳۸۵ (علوم پزشکی ۹۶)

 4. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص مغز و اعصاب کد شغل ۳۳۸۴ (علوم پزشکی ۹۶)

 5. ,,سوالات استخدامی متخصص توانبخشی کد شغل ۳۳۷۶ (علوم پزشکی ۹۶)

 6. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص گوش حلق بینی کد شغل ۳۳۹۱(علوم پزشکی ۹۶)

 7. ,سوالات استخدامی متخصص گوش حلق بینی کد شغل ۳۳۷۴ (علوم پزشکی ۹۶)

 8. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص جراحی مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی) کد شغل ۳۳۶۵ (علوم پزشکی ۹۶)

 9. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص طب اورژانس کد شغل ۳۳۵۶(علوم پزشکی ۹۶)

 10. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری کد شغل ۳۳۸۲(علوم پزشکی ۹۶)

 11. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص عفونی کد شغل ۳۰۲۳ (علوم پزشکی ۹۶)

 12. ,,سوالات استخدامی پزشک متخصص روان پزشکی کد شغل ۳۰۲۱ (علوم پزشکی ۹۶)

 13. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص رادیولوژی کد شغل ۳۰۲۰(علوم پزشکی ۹۶)

 14. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص چشم پزشکی کد شغل ۳۳۸۶ (علوم پزشکی ۹۶)

 15. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص چشم کد شغل ۳۰۱۷ (علوم پزشکی ۹۶)

 16. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص پاتولوژی کد شغل ۳۰۱۴ (علوم پزشکی ۹۶)

 17. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص اطفال – فوق تخصص نوزادان کد شغل ۳۰۰۸(علوم پزشکی ۹۶)

 18. ,سوالات استخدامی متخصص ارتوپدی کد شغل ۳۰۰۶ (علوم پزشکی ۹۶)

 19. ,سوالات استخدامی متخصص جراحی مغز و اعصاب کد شغل ۳۳۸۷(علوم پزشکی ۹۶)

 20. ,سوالات استخدامی متخصص جراحی مغز و اعصاب کد شغل ۲۵۶۵(علوم پزشکی ۹۶)

 21. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص بیماریهای قلب و عروق کد شغل ۳۳۸۳ (علوم پزشکی ۹۶)

 22. ,سوالات استخدامی متخصص قلب کد شغل ۲۵۶۳ (علوم پزشکی ۹۶)

 23. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص اطفال کد شغل ۳۰۰۷(علوم پزشکی ۹۶)

 24. ,سوالات استخدامی متخصص اطفال کد شغل ۲۵۵۸ (علوم پزشکی ۹۶)

 25. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص بیماریهای داخلی کد شغل ۳۳۸۸(علوم پزشکی ۹۶)

 26. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص داخلی کد شغل ۳۰۱۸ (علوم پزشکی ۹۶)

 27. ,سوالات استخدامی متخصص داخلی کد شغل ۲۵۵۶ (علوم پزشکی ۹۶)

 28. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص بیهوشی کد شغل ۳۰۱۲ (علوم پزشکی ۹۶)

 29. ,سوالات استخدامی متخصص بیهوشی کد شغل ۲۵۵۵(علوم پزشکی ۹۶)

 30. ,سوالات استخدامی متخصص زنان و زایمان کد شغل ۳۰۲۲ (علوم پزشکی ۹۶)

 31. ,سوالات استخدامی پزشک متخصص جراحی عمومی کد شغل ۳۰۱۵(علوم پزشکی ۹۶)

 32. ,سوالات استخدامی متخصص جراحی عمومی کد شغل ۲۵۵۳ (علوم پزشکی ۹۶)

 33. ,سوالات استخدامی داروساز کد شغل ۳۰۳۵(علوم پزشکی ۹۶)

 34. ,سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پزشک) کد شغل ۲۵۴۴ (علوم پزشکی ۹۶)

 35. ,, سوالات استخدامی کارشناس اقتصاد سلامت کد شغل ۲۵۳۳ (علوم پزشکی ۹۶)

 36. ,, سوالات استخدامی پزشک عمومی کد شغل ۲۵۰۴ (علوم پزشکی ۹۶)

 37. ,, سوالات استخدامی دندانپزشک کد شغل ۲۴۳۹ (علوم پزشکی ۹۶)

 38. ,, سوالات استخدامی مامور حراست کد شغل ۳۳۸۰ (علوم پزشکی ۹۶)

 39. ,سوالات استخدامی صندوق تامين خسارتهای بدنی ۹۶

 40. ,, سوالات استخدامی کارشناس آمار موضوعی کد شغل ۳۳۷۳ (علوم پزشکی ۹۶)

 41. ,, سوالات استخدامی کارشناس بررسی اسناد و مدارک کد شغل ۳۳۷۲ (علوم پزشکی ۹۶)

 42. ,, سوالات استخدامی کارشناس بهداشت روانی و اعتیاد کد شغل ۳۳۶۹(علوم پزشکی ۹۶)

 43. ,, سوالات استخدامی روان شناس کد شغل ۳۳۶۶ (علوم پزشکی ۹۶)

 44. ,, سوالات استخدامی کارشناس سمعی و بصری کد شغل ۳۳۶۴ (علوم پزشکی ۹۶)

 45. ,, سوالات استخدامی کارشناس مواد خوراکی آرایشی و بهداشتی کد شغل ۳۳۵۷(علوم پزشکی ۹۶)

 46. ,, سوالات استخدامی کارشناس حقوقی کد شغل ۳۳۴۷ (علوم پزشکی ۹۶)

 47. ,, سوالات استخدامی مهندس تاسیسات کد شغل ۳۲۲۳ (علوم پزشکی ۹۶)

 48. , سوالات استخدامی برق کد شغل ۳۲۱۷(علوم پزشکی ۹۶)

 49. , سوالات استخدامی مسئول دفتر کد شغل ۳۲۱۵ (علوم پزشکی ۹۶) | , سوالات استخدامی مسئول دفتر کد شغل ۳۲۱۵ (علوم پزشکی ۹۶)

 50. , سوالات استخدامی کارشناس روابط عمومی کد شغل ۳۱۷۰(علوم پزشکی ۹۶)

 51. , سوالات استخدامی کارشناس امور دانشجویان کد شغل ۳۳۵۸ (علوم پزشکی ۹۶)

 52. , سوالات استخدامی کارشناس خدمات آموزشی کد شغل ۳۱۶۳ (علوم پزشکی ۹۶)

 53. , سوالات استخدامی کارشناس تغذیه کد شغل ۳۱۵۴ (علوم پزشکی ۹۶)

 54. , سوالات استخدامی کارشناس شبکه کد شغل ۳۱۷۵ (علوم پزشکی ۹۶)

 55. , سوالات استخدامی کارشناس امور سخت افزار رایانه کد شغل ۳۱۳۰ (علوم پزشکی ۹۶)

 56. , سوالات استخدامی کارشناس امور آموزشی کد شغل ۳۱۲۵ (علوم پزشکی ۹۶)

 57. , سوالات استخدامی کارگزین کد شغل ۳۱۹۰ (علوم پزشکی ۹۶)

 58. , سوالات استخدامی کارشناس امور اداری کد شغل ۳۱۱۱ (علوم پزشکی ۹۶)

 59. سوالات استخدامی ۹۶ کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی کد شغل ۳۱۰۴

 60. , سوالات استخدامی حسابدار کد شغل ۳۰۲۹ (علوم پزشکی ۹۶)

 61. , سوالات استخدامی کارشناس تحلیلگر سیستم کد شغل ۳۱۵۰ (علوم پزشکی ۹۶)

 62. , سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم کد شغل ۳۰۰۲(علوم پزشکی ۹۶)

 63. , سوالات استخدامی کارشناس توانبخشی فیزیکی (گفتار درمانی) کد شغل ۲۵۴۸ (علوم پزشکی ۹۶)

 64. , سوالات استخدامی کارشناس توانبخشی فیزیکی (کاردرمانی) کد شغل ۲۵۴۷ (علوم پزشکی ۹۶)

 65. , سوالات استخدامی مددکار بهداشتی درمانی کد شغل ۲۵۳۷ (علوم پزشکی ۹۶)

 66. , سوالات استخدامی کارشناس تعالی سازمانی سلامت کد شغل ۲۵۰۵ (علوم پزشکی ۹۶)

 67. , سوالات استخدامی کارشناس هوشبری کد شغل ۲۵۰۵ (علوم پزشکی ۹۶)

 68. , سوالات استخدامی کارشناس توانبخشی فیزیکی (فیزیوتراپی) کد شغل ۲۵۰۳(علوم پزشکی ۹۶)

 69. , سوالات استخدامی کارشناس تجهیزات پزشکی کد شغل ۲۵۰۲ (علوم پزشکی ۹۶)

 70. , سوالات استخدامی کارشناس فوریتهای پزشکی کد شغل ۲۴۹۹ (علوم پزشکی ۹۶)

 71. , سوالات استخدامی کارشناس امور اجرایی بیمارستان کد شغل ۲۴۹۰ (علوم پزشکی ۹۶)

 72. , سوالات استخدامی کارشناس پزشکی هسته ای کد شغل ۳۳۶۳(علوم پزشکی ۹۶)

 73. , سوالات استخدامی کارشناس پرتو درمانی(رادیوتراپی) کد شغل ۲۴۸۹ (علوم پزشکی ۹۶)

 74. , سوالات استخدامی کارشناس علوم آزمایشگاه کد شغل ۳۱۸۱(علوم پزشکی ۹۶)

 75. , سوالات استخدامی کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی کد شغل ۲۴۸۷(علوم پزشکی ۹۶)

 76. , سوالات استخدامی كارشناس پرتو شناسی کد شغل ۲۴۸۵ (علوم پزشکی ۹۶)

 77. , سوالات استخدامی کارشناس بهداشت خانواده کد شغل ۲۴۸۲ (علوم پزشکی ۹۶)

 78. , سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها کد شغل ۲۴۸۰ (علوم پزشکی ۹۶)

 79. , سوالات استخدامی کارشناس بهداشت حرفه ای کد شغل ۲۴۷۸ (علوم پزشکی ۹۶)

 80. , سوالات استخدامی کارشناس بهداشت محیط کد شغل ۲۴۷۶ (علوم پزشکی ۹۶)

 81. , سوالات استخدامی کارشناس ارتباطات و عملیات (ویژه پرستار)کد شغل ۲۴۷۳ (علوم پزشکی ۹۶)

 82. , سوالات استخدامی کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی کد شغل ۲۴۷۲ (علوم پزشکی ۹۶)

 83. , سوالات استخدامی کارشناس اتاق عمل کد شغل ۲۴۶۸ (علوم پزشکی ۹۶)

 84. , سوالات استخدامی ماما کد شغل ۲۴۶۷ (علوم پزشکی ۹۶)

 85. , سوالات استخدامی پرستار کد شغل ۲۴۶۲ (علوم پزشکی ۹۶)

 86. , سوالات استخدامی کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی کد شغل ۱۳۰۷ (علوم پزشکی ۹۶)

 87. , سوالات استخدامی کتابدار کد شغل ۱۲۸۷(علوم پزشکی ۹۶)

 88. , سوالات استخدامی کارشناس امور پژوهشی کد شغل ۱۲۷۷ (علوم پزشکی ۹۶)

 89. , سوالات استخدامی کارشناس امور فرهنگی کد شغل ۱۸۱(علوم پزشکی ۹۶)

 90. , سوالات استخدامی کاردان بهداشت خانواده کد شغل ۳۳۷۰ (علوم پزشکی ۹۶)

 91. , سوالات استخدامی کاردان بهداشت حرفه ای کد شغل ۳۳۶۸ (علوم پزشکی ۹۶)

 92. , سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی کد شغل ۳۲۱۳ (علوم پزشکی ۹۶)

 93. , سوالات استخدامی متصدی امور دفتری کد شغل ۳۲۰۹(علوم پزشکی ۹۶)

 94. , سوالات استخدامی اپراتور ۱۱۵ کد شغل ۲۵۰۱ (علوم پزشکی ۹۶)

 95. , سوالات استخدامی كاردان فوریتهای پزشکی کد شغل ۲۵۰۰ (علوم پزشکی ۹۶)

 96. , سوالات استخدامی كاردان پرتو شناسی کد شغل ۲۴۷۹(علوم پزشکی ۹۶)

 97. , سوالات استخدامی كاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها کد شغل ۲۴۷۹(علوم پزشکی ۹۶)

 98. , سوالات استخدامی كاردان بهداشت محیط کد شغل ۲۴۷۴(علوم پزشکی ۹۶)

 99. , سوالات استخدامی منشی بخش کد شغل ۲۵۳۶ (علوم پزشکی ۹۶)

 100. , سوالات استخدامی كاردان پذیرش و مدارک پزشکی کد شغل ۲۴۷۱(علوم پزشکی ۹۶)

 101. , سوالات استخدامی كاردان هوشبری کد شغل ۲۴۷۰ (علوم پزشکی ۹۶)

 102. , سوالات استخدامی كاردان اتاق عمل کد شغل ۲۴۶۹(علوم پزشکی ۹۶)

 103. سوالات فینال بهورزی به همراه جواب

 104. , سوالات استخدامی کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی کد شغل ۳۳۷۵ (علوم پزشکی ۹۶)

 105. , سوالات استخدامی کاردان آزمایشگاه کد شغل ۱۰۱ (علوم پزشکی ۹۶)

 106. سوالات مصاحبه استخدامی وزارت بهداشت ۹۶ علوم پزشکی

 107. سوالات استخدامی کاردان اتاق عمل(علوم پزشکی ۹۶)

 108. سوالات استخدامی بهیار (علوم پزشکی ۹۶)

 109. , سوالات استخدامی علوم پزشکی مامایی

  , سوالات استخدامی علوم پزشکی پرستار

  , سوالات استخدامی علوم پزشکی اپراتور ۱۱۵

  , سوالات استخدامی علوم پزشکی کاردان فوریت های پزشكی

  , سوالات استخدامی علوم پزشکی ۹۵ کارشناس فوریت های پزشكی

  , سوالات استخدامی خوشه ۱۳۲ امور اداری

  , سوالات استخدامی خوشه ۱۳۹ کارشناس حقوقی

  , سوالات استخدامی خوشه ۱۴۵ شبكه و سخت افزار

  , سوالات استخدامی خوشه ۱۵۵ امور مالی

  , سوالات استخدامی خوشه ۱۷۸ کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستم

  , سوالات استخدامی خوشه ۱۲۴۳ بررسی اسناد و مدارک

  , سوالات استخدامی خوشه ۱۲۴۳ برق

  , سوالات استخدامی خوشه ۱۲۷۴ کارشناس امور آموزش

  , سوالات استخدامی خوشه ۱۲۷۶ کارشناس آمار موضوعی

  , سوالات استخدامی خوشه ۱۳۰۷ کارشناس راه و ساختمان

  , سوالات استخدامی خوشه ۲۳۴۱ مهندس تأسیسات

  دانلود سوالات استخدامی خوشه ۲۴۰۴ مكانيك

  , سوالات استخدامی علوم پزشکی پرستار خوشه۲۴۶۲

  , سوالات استخدامی علوم پزشکی بهيار خوشه ۲۴۶۶

  , سوالات استخدامی علوم پزشکی مامایی خوشه ۲۴۶۷

  , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی مددکار بهداشتی و درمانی ۲۵۳۷

  , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی روان شناس بالین ۲۴۹۵

  , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ تغذیه

  , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ امور رادیولوژی

  , سوالات استخدامی کاردان اتاق عمل

  , سوالات استخدامی کارشناس اتاق عمل

  , سوالات استخدامی بهداشت محیط

  , سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای

  , سوالات استخدامی هوشبری

  سوالات استخدامی پذیرش و مدارک پزشکی

  سوالات استخدامی کاردان پذیرش و مدارک پزشكی

  سوالات استخدامی کارشناس پذیرش ومدارک پزشکی

  , سوالات استخدامی ﻛﺎرشناس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴط

  , سوالات استخدامی ﻛﺎردان ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴط

  سوالات کارشناس ارتباطات و عملیات (پرستار)

  , سوالات استخدامی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

  , سوالات استخدامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

  , سوالات استخدامی كاردان بهداشت خانواده

  , سوالات استخدامی كارشناس بهداشت خانواده

  , سوالات استخدامی كاردان پرتوشناسي

  , سوالات استخدامی كارشناس پرتوشناسي

  , سوالات استخدامی كارشناس امور اجرايي بيمارستان

  , سوالات استخدامی كارشناس تعالي سلامت سازمان

  , سوالات استخدامی منشي بخش

  , سوالات استخدامی كارشناس اقتصاد سلامت

  , سوالات استخدامی كارشناس ارتباطات و عمليات پزشک

 110. سوالات استخدامی علوم پزشکی۹۵

  , سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۵

 111. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ تقریر نویس

 112. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ امور اداری

 113. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس حقوقی

 114. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ روابط عمومی

 115. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ شبكه و سخت افزار

 116. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ امور مالی

 117. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کاردانی دامپزشكی

 118. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس آزمایشگاه

 119. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ دامپزشك و کارشناس بیماریهای دامی

 120. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس برنامه ریزی

 121. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستم

 122. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ امور مالیاتی

 123. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس امور فرهنگی

 124. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ مراقب امور تامینی و تربیتی

 125. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ بررسی اسناد و مدارک

 126. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس مطالعات اقتصادی

 127. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ برق

 128. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس بهداشت دام و فراورده های دامی

 129. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس امور آموزش

 130. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس آمار موضوعی

 131. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس امور پژوهشی

 132. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس راه و ساختمان

 133. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ کارشناس ورزش

 134. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ مهندس تأسیسات

 135. دانلود سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ مكانيك

 136. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ امور هنری

 137. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ مددکار اجتماعی

 138. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ مترجم زبان انگلیسی

 139. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ امور انتظامی

 140. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ اپراتور

 141. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ دبیر معارف اسلامی

 142. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی ۹۵ دبیر عربی

 143. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر زبان و ادبیات فارسی

 144. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر علوم زیستی وبهداشتی(زیست شناسی)

 145. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی و جغرافیا

 146. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر فیزیك

 147. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر علوم تجربی

 148. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر زبان انگلیسی

 149. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر ریاضی

 150. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی هنر آموز کامپیوتر

 151. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی هنر آموز حسابداری

 152. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر معارف اسلامی(فلسفه ومنطق)

 153. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی آموزگار ابتدایی

 154. , سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی دبیر شیمی

 155. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش معارف اسلامي خوشه ۲۵۰۷

 156. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عربی خوشه ۲۵۰۸

 157. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش زبان و ادبيات فارسي خوشه۲۵۰۹

 158. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش زيست شناسي خوشه ۲۵۱۰

 159. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش فیزیک خوشه ۲۵۱۲

 160. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش علوم تجربي خوشه ۲۵۱۳

 161. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش زبان انگليسي خوشه ۲۵۱۴

 162. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش ریاضی خوشه ۲۵۱۵

 163. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزگاري خوشه ۲۵۱۷

 164. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز كامپيوتر خوشه ۲۵۲۰

 165. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز گرافيك خوشه۲۵۲۱

 166. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز مکانیک خودرو خوشه۲۵۲۲

 167. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز ساختمان خوشه ۲۵۲۳

 168. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز حسابداري خوشه۲۵۲۴

 169. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز طراحي و دوخت خوشه ۲۵۲۵

 170. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنر آموز زراعي و باغي خوشه ۲۵۲۶

 171. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز صنايع چوب خوشه ۲۵۲۷

 172. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الكتروتكنيك خوشه ۲۵۲۸

 173. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیر شیمی خوشه ۲۵۲۹

 174. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش استادكار الكتروتكنيك خوشه ۲۵۷۵

 175. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش استادكار كامپيوتر خوشه ۲۵۷۶

 176. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز ( استادكار مكانيك خودرو) خوشه ۲۵۷۷

 177. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموزاستادكار تأسيسات خوشه ۲۵۷۸

 178. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموزاستادكار ماشين هاي كشاورزي خوشه ۲۵۷۹

 179. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز استادكار صنايع چوب خوشه ۲۵۸۱

 180. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز استادكار طراحي و دوخت خوشه ۲۵۸۲

 181. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز صنايع شيميايي خوشه ۲۵۸۳

 182. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز تأسيسات خوشه ۲۵۸۴

 183. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز نقشه كشي معماري خوشه ۲۵۹۱

 184. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز صنايع غذايي خوشه ۲۵۹۳

 185. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز متالورژي خوشه ۲۵۹۶

 186. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز الكترونيك خوشه ۲۵۹۷

 187. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز علوم دامي خوشه ۲۵۹۸

 188. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبيري هنر خوشه ۲۶۰۱

 189. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبيري تاریخ خوشه ۲۶۰۲

 190. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبيري جغرافیا خوشه ۲۶۰۳

 191. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبيري زمين شناسي خوشه ۲۶۰۴

 192. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبير تربيت بدني خوشه ۲۶۰۵

 193. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش مشاوره خوشه ۲۶۰۶

 194. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزگار استثنايي خوشه ۲۶۰۸

 195. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش مراقب سلامت خوشه۲۶۰۹

 196. سوالات استخدامی هنرآموزكار و فنّاوري رشته مهندسي عمران ۲۶۱۰

 197. سوالات استخدامی هنرآموزكار و فنّاوري رشته مهندسي كامپيوتر۲۶۱۰

 198. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبير علوم اجتماعي خوشه ۲۶۱۱

 199. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار الکترونیک کد ۱۰۱

 200. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار الكتروتكنيك کد ۱۰۲

 201. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار صنايع چوب کد ۱۰۳

 202. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار تأسيسات کد ۱۰۴

 203. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار صنايع فلزي کد ۱۰۵

 204. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار متالورژي کد ۱۰۶

 205. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار مكانيك خودرو کد ۱۰۷

 206. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش استادكار امور زراعي و باغي کد ۱۰۸

 207. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار امور دامي کد ۱۰۹

 208. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش استادكار ماشينهاي كشاورزي کد ۱۱۰

 209. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار صنايع غذايي کد ۱۱۱

 210. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار نقشه برداري کد ۱۱۲

 211. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار ساختمان کد ۱۱۳

 212. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار صنايع شيميايي کد ۱۱۴

 213. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار كامپيوتر کد ۱۱۵

 214. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار ساخت و توليد کد ۱۱۶

 215. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار نقشه كشي عمومي (صنعتي کد ۱۱۷)

 216. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار طراحي و دوخت کد ۱۱۸

 217. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار چاپ کد ۱۱۹

 218. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار سراميك کد ۱۲۰

 219. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”استادكار صنايع نساجي کد ۱۲۱

 220. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز الكترونيك کد ۲۰۱

 221. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز الكتروتكنيك کد ۲۰۲

 222. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز تأسيسات کد ۲۰۳

 223. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز صنايع فلزي کد ۲۰۴

 224. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز علوم دامي کد ۲۰۵

 225. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز علوم زراعي و باغي کد ۲۰۶

 226. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز ماشينهاي كشاورزي کد ۲۰۷

 227. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز صنايع غذايي کد ۲۰۸

 228. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز مهندسي مكانيك خودرو کد ۲۰۹

 229. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز گرافيك کد ۲۱۰

 230. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز ساختمان کد ۲۱۱

 231. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز نقشه برداري کد ۲۱۲

 232. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز حسابداري کد ۲۱۳

 233. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز ساخت و توليد کد ۲۱۴

 234. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز صنايع شيميايي کد ۲۱۵

 235. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز كامپيوتر کد ۲۱۶

 236. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز نقشه كشي عمومي (صنعتي کد ۲۱۷)

 237. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز نقشه كشي معماري کد ۲۱۸

 238. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز صنايع دستي کد ۲۱۹

 239. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز طراحي و دوخت کد ۲۲۰

 240. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”هنرآموز انيميشن کد ۲۲۱

 241. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”آموزگار ابتدايي کد ۳۰۱

 242. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبير تربيت بدني کد ۳۰۲

 243. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبير رياضي کد ۳۰۳

 244. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبير زيست شناسي کد ۳۰۴

 245. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبير عربي کد ۳۰۵

 246. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبير فيزيك کد ۳۰۶

 247. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبير زبان و ادبيات فارسي کد ۳۰۷

 248. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبير ديني و قرآن کد ۳۰۸

 249. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبير زبان زبان انگليسي کد ۳۰۹

 250. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبير شيمي کد ۳۱۰

 251. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”دبير علوم اجتماعي کد ۳۱۱

 252. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”مربي مراقب سلامت کد ۳۱۲

 253. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”مربي پرورشي کد ۳۱۳

 254. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش عمومی و تخصصی”آموزگار استثنائي کد ۳۱۴

 255. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۸۴

 256. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۸۶

 257. , سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۸۹

 258. , سوالات استخدامی پیش دبستانی ۸۹

 259. , سوالات استخدامی پیش دبستانی ۸۶

 260. , سوالات استخدامی پیش دبستانی ۸۴

 261. , سوالات استخدامی اموزش و پرورش۹۴

 262. دانلود رایگان , سوالات مصاحبه آموزش و پرورش۹۴ کلیک کنید

 263. دانلود رایگان , سوال بدو خدمت “وزارت آموزش و پرورش کلیک کنید

 264. , سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته کامپیوتر 

 265. » , سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته حسابداری

 266. , سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته مدیریت

 267.  

 268. جهت دانلود  سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ۹۴ اینجارا کلیک کنید

 269. جهت دانلود سایر سوالات استخدامی آموزش و پرورش ۹۴ اینجارا کلیک کنید۹۴

 270. , سوالات بدو خدمت استخدامی معلمان حق التدریس ۹۴

 271. , سوالات مصاحبه استخدامی معلمان حق التدریس ۹۴

 272. , سوالات آزمون استخدامی معلمان حق التدریس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *